Fontanot överensstämmer med kvalitetsstandard ISO 9001:2015.

Certifieringar av Fontanots trappor
Slutkunden representerar det "sanna värdet" för oss: Fontanots företagssystem grundas följaktligen på denna princip och är därmed ettkundorienterat företag, vars mål och metoder alltid anpassas till kundernas behov och förväntningar. Fontanots företagssystem baseras på en rad certifierade processer enligt kvalitetsstandard ISO 9001/2015, som på ett harmonierande sätt används bland företagen för att uppnå största möjliga effektivitet och flexibilitet.

Detta resulterar i en mycket noggrann uppmärksamhet på planering, utformning och tillverkning av produkten, vilket gör den till extremt nyskapande och av mycket hög kvalitet, tack vare en flexibel produktionsprocess som ständigt utvecklas och förbättras.

Certifiering-FSC-Trappor-FontanotAlla trappkit i modellserien Magia är FSC-certifierade (Forest Stewardiship Council – FSC.org). FSC-logotypen visar att produkterna är tillverkade av trä från skogar som förvaltas på ett korrekt och ansvarfullt sätt, enligt strikta standarder när det gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter.