Om du har frågor och funderingar, sök svaren i vår FAQ - vanliga frågor och svar. Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss på kontakta oss.

1 Hur stor ska diametern på trapphålet vara?

Trapphålet ska vara minst 5 cm större än trappdiametern för att man bekvämt ska kunna hålla i handledaren.

2 Går det att montera två Civik Zink på varandra?

Ja. Förutsatt att viloplanen är placerade exakt ovanför varandra, och man måste ta hänsyn till följande begränsningar:

3 Varför finns det bristfälligheter i ytfinishen på min Civik Zink?

Att doppa stål i flytande zink är det allra bästa skyddet mot rost. Tekniskt sett innebär det en rad behandlingar, som betning (rengöring), varmgalvanisering och antioxideringsbehandling. Denna behandling kan orsaka några bristfälligheter som emellertid inte skadar produktens höga kvalitet.

4 Hur kan jag åtgärda dessa bristfälligheter?

Med hjälp av en fil kan man få bort dessa bristfälligheter. Täck sedan över de behandlade delarna med det zink som medföljer i förpackningen.

5 Varför medföljer ingen balustrad i kittet Civik Zink?

Eftersom det är en utomhustrappa antas det att trappan monteras på platser där det inte behövs någon balustrad.

5 Vilken diameter har mittpelaren till trappan Civik Zink?

10,2 cm för alla tre diametrarna.

7 Vilken är den faktiska trappbredden?

• För trappor med en diameter på 120 cm, är den faktiska trappbredden 48 cm.
• För trappor med en diameter på 140 cm, är den faktiska trappbredden 58 cm.
• För trappor med en diameter på 160 cm, är den faktiska trappbredden 68 cm.

8 Vilka mått har avstigningsplanet till trappan Civik Zink?

Avstigningsplanet har följande mått:

9 Vad är diametern på basplattan vid golvet?

24 cm (inkl. plattskyddet) för alla tre diametrarna.