Om du har frågor och funderingar, sök svaren i vår FAQ - vanliga frågor och svar. Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss på kontakta oss.

1 Hur stor ska diametern på trapphålet vara?

Trapphålet ska vara minst 5 cm större än trappdiametern för att man bekvämt ska kunna hålla i handledaren.

2 Går det att montera två Civik på varandra?

Ja. Först och främst måste man ta reda på om trapphålet är fyrkantigt eller runt. Om trapphålet är fyrkantigt måste de två överliggande trapporna ha utgången mot avstigningsplanets åt samma håll, och man måste ta hänsyn till följande begränsningar:

3 Hur fäster man trappan i golvet?

Trappan ska alltid fästas i cement. Om våra delar B13 skulle visa sig vara för korta, måste man köpa några som är längre.

4 Vilken är den faktiska trappbredden?

• För trappor med en diameter på 120 cm, är den faktiska trappbredden 48 cm.
• För trappor med en diameter på 140 cm, är den faktiska trappbredden 58 cm.
• För trappor med en diameter på 160 cm, är den faktiska trappbredden 68 cm.

5 Vilken diameter har mittpelaren till trappan Civik?

10,2 cm för alla tre diametrarna.

6 Vilka mått har avstigningsplanet till trappan Civik?

Avstigningsplanet har följande mått:

7 Vad är diametern på basplattan vid golvet?

24 cm (inkl. plattskyddet) för alla tre diametrarna.