Om du har frågor och funderingar, sök svaren i vår FAQ - vanliga frågor och svar. Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss på kontakta oss.

1 När man köper en Extra Steghöjd, från vilket trappsteg ska man börja montera räcket?

Räcket ska alltid monteras från första trappsteget.

2 Om man köper en Extra Steghöjd, med vilket trappsteg ska Karina börja?

En Extra Steghöjd är alltid ett högersteg, vilket medför att trappan börjar nedifrån med ett högersteg och uppifrån med ett vänstersteg, eller nedifrån med ett vänstersteg och uppifrån med ett högersteg. (se även monteringsanvisningarna - modell Karina)

3 Om man köper två Extra Steghöjder, med vilket trappsteg ska Karina börja?

En Extra Steghöjd är alltid ett högersteg vilket medför att trappan börjar nedifrån med ett högersteg och uppifrån med ett högersteg (se även monteringsanvisningarna - modell Karina)

4 Hur fäster man trappan i golvet?

Trappan ska alltid fästas i cement. Om våra delar B58 skulle visa sig vara för korta, måste man köpa några som är längre.

5 Vilka mått har förankringsplattan till trappan Karina?

20 x 34 cm.