1 Hur stor ska diametern på trapphålet vara?

För spiraltrapporna: Trapphålet ska vara minst 5 cm större än trappdiametern för att man bekvämt ska kunna hålla i handledaren.
För trappor med rak utformning: ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg.

2 Går det att montera två Magia på varandra?

För trappor med rak utformning är svaret Ja.
Det går även med spiraltrapporna, även om det finns vissa begränsningar. Vi rekommenderar att man kontaktar Fontanots representant inför varje projekt för att diskutera dess genomförbarhet.

3 Vilken diameter har mittpelaren till trappan Magia?

Diametern på mittpelaren till Magia70 är:

10,8 cm för diametrarna 110, 130;
12,7 cm för diametrarna 150.
Diametern på mittpelaren till Magia50 är 10,2 cm för alla mått.

4 Vilken är den faktiska trappbredden?

Uppgifter om trappans faktiska trappbredd finns angivna här: pdf qui allegato.

5 Vilka mått har avstigningsplanet till trappan Magia?

Måtten på avstigningsplanen till trappan Magia finns i angivna för varje konfiguration i produktkatalogen.

Katalogerna i pdf-format går att ladda ner från Download-sektionen: Download.

6 Vad är diametern på basplattan vid golvet?

Basplattans diameter är 21 cm för alla diametrarna.
Ytterdiametern på plattskyddet är 24 cm.