1 Hur stor ska diametern på trapphålet vara?

För spiraltrapporna: Trapphålet ska vara minst 5 cm större än trappdiametern för att man bekvämt ska kunna hålla i handledaren.
För trappor med rak utformning: ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg.

2 Går det att montera två Pixima på varandra?

För trappor med rak utformning är svaret Ja.
Det går även med spiraltrapporna, även om det finns vissa begränsningar. Vi rekommenderar att man kontaktar Fontanots representant inför varje projekt för att diskutera dess genomförbarhet.

3 Varför finns det bristfälligheter i ytfinishen på min Pixima ?

Delarna till modellen Steel Zink är behandlade med ett bad i flytande zink, vilket är det allra bästa skyddet mot rost. Tekniskt sett innebär det en rad behandlingar, som betning (rengöring), varmgalvanisering och antioxideringsbehandling. Denna behandling kan orsaka några bristfälligheter som emellertid inte skadar produktens höga kvalitet.

4 Hur kan jag åtgärda dessa bristfälligheter?

Bristfälligheterna på modellen Steel Zink går att få bort med hjälp av en fil. Täck sedan över de behandlade delarna med det zink som medföljer i förpackningen.

5 Vilken diameter har mittpelaren till trappan Pixima?

Diametern på mittpelaren till Pixima Ring och Cube är:
10,8 cm för diametrarna 118, 128 och 138.
12,7 cm för diametrarna 148 och 158.

6 Vilken är den faktiska trappbredden?

Uppgifter om trappans faktiska trappbredd finns angivna här: pdf qui allegato.

7 Vilka mått har avstigningsplanet till trappan Pixima?

Måtten på avstigningsplanen till trappan Pixima finns i angivna för varje konfiguration i produktkatalogen.

Katalogerna i pdf-format går att ladda ner från Download-sektionen: Download.

8 Vad är diametern på basplattan vid golvet?

Basplattans diameter är 21 cm för alla diametrarna. Ytterdiametern på plattskyddet är 24 cm.

9 Går det att vrida på avstigningsplanen?

Det går inte att vrida på avstigningsplanen men det går att vända på dem.

10 Ingår det räcken till trappan Cube i trappkittet?

Nej. För trappmodellen Cube medföljer räcket endast på begäran eftersom antalet räckesståndare beror helt på antal väggar intill trappan