Vilken Railingmodell är bäst lämpad för tuffa utomhusmiljöer?

Railing INOX22 är den modell som är lämpligast att installera i tuffa utomhusmiljöer. Railing INOX22 är tillverkad i polerat stål AISI 316, ett material som är särskilt motståndskraftigt mot luftföroreningar och mot de klorider som är vanliga i marina miljöer.

Vilken av räckena Railing är bäst lämpad för utomhusmiljöer med mildare klimat?

Railing INOX21 med polerad yta är lämpligast att installera i utomhusmiljöer med milt klimat eftersom denna yta kräver mindre underhåll jämfört med den satinerade ytan. Om du ändå föredrar det satinerade stålet AISI 304 (INOX20) för utomhusbruk rekommenderar vi ett noggrant och regelbundet underhåll

Vilken Railingmodell lämpar sig bäst för installation inomhus?

Om du vill installera den inomhus rekommenderas INOX20, i satinerat stål AISI 304, eller INOX21, i polerat stål AISI 304.

Hur rengör man stålräckena i modellserien Railing från Fontanot?

Använd tvål och rikligt med vatten. Torka av noggrant för att få bort eventuella kalkränder. För räckena INOX20, INOX21 och INOX22 rekommenderas att man använder produkter som är särskilt avsedda för rostfritt stål. De som är installerade utomhus bör rengöras ungefär en gång per år, och de som är installerade inomhus ungefär vart tredje år. Produkter som installerats i starkt förorenade miljöer eller vid havet bör rengöras med produkter som är särskilt avsedda för rostfritt stål var 4-6 vecka.