1947

Passionerat hantverk, kvalitet och design

Trappföretaget Fontanots historia inleddes 1947 i bröderna Albinis snickeri i centrala Rimini. Med stor hängivenhet tillverkade hantverkarna Albini trästegar med en utmärkande personlig stil. Deras höga produktkvalitet gjorde att de blev en av de mest uppskattade stegtillverkarna i hela regionen

1970

Albini & Fontanot: från verkstad till fabrik

För att anpassa sig till en marknad som inriktade sig mot massproduktion insåg man behovet av att industrialisera trapptillverkningen, samtidigt som man behöll stilen på produkterna. När företagets nuvarande styrelseordförande Enzo Fontanot inträdde i företaget skapades Albini & Fontanot – det första varumärket med målsättningen att industritillverka hantverksmässiga spiraltrappor och vinkeltrappor. Betoningen på design och en vacker utformning gav genast företaget en stark ställning och man har genom åren utmärkt sig för sina produkters elegans och inredningspotential.

1980

Idén om en fabrikstillverkad trappa föds

Under 80-talet blev varumärket Albini & Fontanot världskänt för att ha skapat en industriell tillverkningsprocess för spiraltrappor och vinkeltrappor. Forskning och utveckling av innovativa lösningar som kan förändra sättet att se på trappor är något som står i centrum av företagets verksamhet. 1982 lanserade Albini & Fontanot modellen Xnodo, den första spiraltrappan med ett system som möjliggör en horisontell och vertikal justering av trappstrukturen. Trappan tillverkades i stål och polyuretan, material som aldrig tidigare hade använts inom branschen, och tillsammans med den justeringsmekanism som Albini & Fontanot skapat, utgjorde den en historisk vändpunkt inom trapptillverkningen.

2000

Trappor i kit för en värld i förändring

Xnodo var bara ett i raden av de innovativa projekt som företaget genomförde för att kunna möta sina kunders behov. Det traditionella sättet att se på trappan som en odelbar hel struktur frångicks, och företaget började tillverka lättmonterade trappkit för dem som vill inreda sitt hem med total frihet - därmed skapades varumärkena Arkè, Pixima och Magia.

2007

Innovation för förbättring

Den omfattande forskning som utförts av Albini & Fontanot har resulterat i olika slags modeller som uppfyller behoven hos designers, arkitekter och kunder, och man kan därmed erbjuda personanpassade trappor med en sofistikerad design. Ett utmärkt exempel på detta är Albini & Fontanots trappkollektion Genius som har skapats för att kunna tillmötesgå alla slags arkitektoniska behov. Utöver trappans funktionella syfte som förbindelselänk mellan olika våningsplan har man satsat på att ge produkten en estetisk framtoning. Ett annat mönsterexempel är Techne, den första plasttrappan i företagets historia, tillverkad i polymerplast som förstärkts med glasfiber. Trappan är helt återvinningsbar: en industriell snillrikhet och en raffinerad teknik som banar väg för ny inredningsdesign. Spiraltrappan Techne valdes ut av uttagningskommittén för det italienska designpriset Guldkompassen (Compasso d’Oro) 2011.

2009

Nya utmaningar, nya framgångar

Efter 40 års verksamhet förnyade sig företaget och man antog nya utmaningar: varumärkesnamnet ändrades från Albini & Fontanot till Fontanot. Å ena sidan betonas kontinuiteten med det förflutna, samtidigt som en kombination av styrka, energi och nya idéer driver företaget mot att skapa produkter avsedda för moderna behov.

2011

2: Easy Fontanot

Fyrtio år efter den innovativa process som öppnade vägen för ett nytt sätt att industritillverka spiraltrappor och vinkeltrappor tar man patent på trappstegssystemet 2:Easy Fontanot, vilket förändrade hela konceptet kring spiraltrappan. Trappstegssystemet 2:Easy Fontanot ger mer utrymme för att sätta ner foten, vilket gör alla spiraltrappor lika bekväma och säkra som en rak trappa. De ergonomiska alternerande trappstegen i systemet 2:Easy Fontanot ger samma djup till det inre trappsteget som till det yttre, vilket gör spiraltrappan bekväm vid uppstigning och säker vid nedstigning. Det patenterade systemet möjliggör ett nytt och innovativt sätt att tänka kring spiraltrappor, vilket gör dem både bekvämare och säkrare, och därmed passande för alla åldrar.