Genius 010 + 2:Easy

Monteringsfärdiga spiraltrappor som är bekväma, säkra och personanpassade. Trappstegen 2:Easy Fontanot gör din spiraltrappa bekväm vid uppstigning och säker vid nedstigning.
Mått för trapporna Genius 010 med trappstegen 2:Easy

Diametrar: från 110 till 140 cm.

Höjder: från 160 till 380 cm.

Steghöjder: från 17,6 till 21,1 cm.

Fontanots stilsorter