Genius 040 + 2:Easy

Räcket 040 kännetecknas av rostfria vajrar som korsas med de vertikala räckesståndarna. Trappstegen 2:Easy Fontanot, som finns i flera färger, berikar designen på denna spiraltrappa för inomhusbruk.
Mått för trapporna Genius 040 med trappstegen 2:Easy

Diametrar: från 110 till 140 cm.

Höjder: från 160 till 380 cm.

Steghöjder: från 17,6 till 21,1 cm.

Fontanots stilsorter