Genius 050 + 2:Easy

Räcket 050 kännetecknas av räckesståndare i polerat rostfritt stål, som sammanlänkas med tvärgående stänger. I kombination med trappstegen 2:Easy Fontanot, som gör spiraltrappan bekväm vid uppstigning och säker vid nedstigning, är denna trappa det ideala valet för att accentuera en modern inredning.
Mått för trapporna Genius 050 med trappstegen 2:Easy

Diametrar: från 110 till 140 cm.

Höjder: från 160 till 380 cm.

Steghöjder: från 17,6 till 21,1 cm.

Fontanots stilsorter