Genius 050

En modultrappa med en solid struktur av stål som passar perfekt till de eleganta och naturliga trappstegen avmassiv bok.


Gillar du den här trappan men föredrar en spiraltrappa? Inga problem: klicka här!


CE Märkning


Marchio CE

Trappmått för den raka trappan Genius 050

Höjder: från 67 till 95 cm.

Höjder: från 164 till 434 cm.

Steghöjder: från 18 till 23 cm.

Stegdjup: från 19 till 26 cm.

Fontanots stilsorter