Genius 050

En modultrappa med en solid struktur av stål som passar perfekt till de eleganta och naturliga trappstegen avmassiv bok.


Använd konfiguratorn och få priset på din Geniustrappa.


Läs om vad som utmärker Genius 050 med trappstegen 2:Easy Fontanot.


Gillar du den här trappan men föredrar en rak trappa? Inga problem: klicka här!


CE Märkning


Marchio CE

Trappmått för den runda spiraltrappan Genius 050

Diametrar: från 110 till 160 cm.

Höjder: från 214 till 381 cm.

Steghöjder: från 21,3 till 23,8 cm.

Trappmått för den fyrkantiga spiraltrappan Genius 050

Höjder: från 110 till 140 cm.

Höjder: från 214 till 381 cm.

Steghöjder: från 21,3 till 23,8 cm.

Fontanots stilsorter