Klio Zink

Trappan för utomhusbruk Klio Zink hartrappsteg av pressat stål med upphöjda hålför att ge en halkskyddsfunktion och för att släppa igenom regnvatten. Distansbrickorna mellan trappstegen gör det möjligt att variera steghöjden, vilket gör den anpassningsbar till alla slags bostäder. Räcket till utomhustrappan består av räckesståndare av stål med en handledare av PVC i svart. Alla metalldelar är varmförzinkade och skruvarna är av rostfritt stål. Den är designad för att under lång tid klara de mest ogynnsamma väderförhållanden, och det är en spiraltrappa för utomhusbruk som är både solid och motståndskraftig.


CE Märkning


Marchio CE

Trappmått för den runda spiraltrappan Klio Zink

Diametrar: från 120 till 160 cm.

Höjder: från 210 till 376 cm.

Steghöjder: från 21 till 23,5 cm.

Fontanots stilsorter