Klio

Trapporna Klio är extra robusta, anpassningsbara och har en estetisk utformning  som gör att de går att installera i alla slags boendemiljöer. Inomhustrappan Klio Fontanot har ett avstigningsplan av universalmodell, patenterat av Albini & Fontanot, som gör det möjligt att installera trappan i olika slags konfigurationer.

Trappstegen är av pressat stål och stegytan är utbytbar.

Distansbrickorna mellan trappstegen gör det möjligt att variera steghöjden. Trappräcket består av plastöverdragna räckesståndare i stål som är böjda längst ner vilket gör att det blir ett mellanrum mellan handledaren och trappsteget på 3 cm.

Handledaren är av svart polyuretan.

Balustraden är av samma material som trappräcket.

Klio med fyrkantig planlösning är särskilt lämpad för att placeras intill en eller flera väggar, där man kan ersätta räcket med en handledare i väggen.


CE Märkning


Marchio CE

Trappmått för den runda spiraltrappan Klio

Diametrar: från 120, 140 till 160 cm

Höjder: från 210 till 376 cm.

Steghöjder: från 21 till 23,5 cm. Från 19,5 till 220 cm för diametrarna, 176/186, 206 och 226 cm.

Fontanots stilsorter