Kya

En trappa som är enkel att montera med specialutformade trappsteg, en stomme av stål och en räckessida. Den är en perfekt för att ersätta din gamla lofttrappa.

Kya är en monteringsfärdig trappa i kit som ingår i Fontanots modellserie Arkè. Den är designad för små utrymmen..

Det är en platsbesparande trappa med en stomme i lackerat stål. Den har detaljer i svart för den svarta trappan och i grått för de grå och vita trapporna.

Den kännetecknas av trappsteg i massivbok som är specialutformade för att ge maximal bekvämlighet på ett minimalt utrymme. Kya är den platsbesparande trappan i modellserien Arkè.

Räcket består av räckesståndare i lackerat stål och av rostfria vajrar som går parallellt med handledaren.

Handledaren, i träimitation, är av PVC med en kärna av aluminium. Den finns att få i en färg som matchar trappsteget. Kya kan regleras i höjd och den är enkel att montera. Genom att köpa några extra delar kan trappan komma upp till en höjd av 327 cm

Fontanots stilsorter