Oak 30

Oak 30 är en elegant platsbesparande trappa i kit, perfekt för att förbinda två våningsplan på ett minimalt utrymme, med en bekväm, hållbar och designad inredningslösning. Strukturen består av lackerat stål, med trappsteg av massiv ljus ek. Räcket består av vertikala räckesståndare i lackerat stål, och en handledare av PVC med en kärna av aluminium.


CE Märkning


Marchio CE

Vinkeltrappa med alternerande trappsteg och roterbar trappstruktur med lutning.
Oak 30 består av 11, 12, 13 eller 15 steghöjder och av en räckessida. Den är 58 cm bred och höjden varierar mellan 212 och 351 cm beroende på antalet steghöjder: 212-257 cm (11 steghöjder), 231-280 cm (12 steghöjder), 250-304 cm (13 steghöjder), 269-351 cm (15 steghöjder). Det finns extra tillval i form av en kompletterande balustrad, skyddsgrinden Kalypto och ett kompletterande ytterräcke.

Trappbredd: 58 cm
Minimihöjd: 212 cm
Maxhöjd: 351 cm

Fontanots stilsorter