Oak 30 Xtra

Oak 30.xtra är en platsbesparande trappa med eleganta detaljer, perfekt för inredning av hemmets små utrymmen: en bekväm, hållbar och designad lösning. Strukturen består av lackerat stål, med trappsteg av massiv ljus ek. Räcket består av räckesståndare i lackerat stål och av parallellgående stänger i PVC, som går i samma färg som räckesståndarna. Handledaren är av PVC med en kärna av aluminium.

Vinkeltrappa med alternerande trappsteg och roterbar trappstruktur med lutning.
Oak 30.xtra består av 11, 12, 13 eller 15 steghöjder och av en räckessida. Den är 58 cm bred och höjden varierar mellan 212 och 351 cm beroende på antalet steghöjder: 212-257 cm (11 steghöjder), 231-280 cm (12 steghöjder), 250-304 cm (13 steghöjder), 269-351 cm (15 steghöjder). Det finns extra tillval i form av en kompletterande balustrad, skyddsgrinden Kalypto och ett kompletterande ytterräcke.

Trappbredd: 58 cm
Minimihöjd: 212 cm
Maxhöjd: 351 cm

Fontanots stilsorter