Oxa Mini

Inomhustrapporna Oxa Mini har sidokanter och trappsteg i massiv bok. Trappstegen är specialutformade för att ta så lite plats som möjligt. Räcket går att personanpassa med räckesståndare av stål eller satinerat stål, medutsmyckningar i gjutjärn eller med räckesståndare i slätt trä ellermed sfärer. Trädelarna är av lackerad massiv bok.
Trappmått för den raka trappan Oxa Mini

Trapporna Oxa Mini är måttanpassade.

Trapphöjder: från 60 till 70 cm.

Steghöjder: från 16 till 23 cm.

Stegdjup: från 20 till 30 cm.

Fontanots stilsorter