Steel 10

Steel 10 är ett räckeskit från Fontanot som gör det möjligt att installera en balustrad på plana ytor på ett snabbt och enkelt sätt. Räcket Steel 10 är utformat för att enkelt kunna anpassas till alla behov: fogarna möjliggör en montering av balustraden med vinklar från 90 till 270 grader. Man kan dessutom kapa och sammanfoga modulerna vid monteringstillfället, och därmed modifiera balustraden både på höjden och på längden. Räcket Steel 10 består av moduler som är 150 cm långa och 110 cm höga. Det är utformat med smala mellanrum mellan de vertikala räckesståndarna för att säkerställa maximal säkerhet i närheten av barn. Räcket Steel10 kan installeras både utomhus och inomhus. Alla komponenter består av material och ytbehandlingar som är särskilt motståndskraftiga mot föroreningar, solljus och saltavlagringar.

Steel 10 finns i förpackningen HF0210 som innehåller moduler som är 150 cm långa och 110 cm höga. De används för att montera en balustrad som endast går att installera på plana ytor. Med modulerna HF0210 går det att montera balustradsektioner bestående av 4 bärande strukturdelar, 2 vertikala och två horisontella, som varvas med 11 vertikala fyrkantiga stänger. Allt i stål Fe360 som vitlackerats (RAL 9010). Modulerna går att sammanlänka med särskilda fästen och fogar som möjliggör en förlängning av räcket.

Fontanots stilsorter