Steg kit

Fribärande trappsteg, tillverkade av 100 % massiv bok med ihåligheter anpassade för sidostrukturen av stål som fästs på en vertikal vägg.
Trappstegsbredd: 80 – 90 cm
Trappstegsdjup: 30 cm
Trappstegets tjocklek: 8,5 cm